En klok investering för kalla fötter

Något av det allra bästa du kan göra för ditt hus och för din egen ekonomi är att låta isolera ditt hus på bästa och mesta möjliga vis. Isolering är inte ett område där du bör försöka dig på att ”spara in” in form av reducerade byggnationskostnader, eller i likhet med en förvissning om att ”det som inte syns, det finns inte”. Isolering innebär nämligen relativt små kostnader samtidigt som en väl genomförd isolering också alltid innebär en både ekonomisk- och värmeeffektiviseringsvinst i ett lite mer långsiktigt perspektiv. Men ofta kan det även kanske vara som så att det uttryckliga behov av isolering som fanns vid husets faktiska byggnation har kommit att förändrats genom åren. På Sjömarkens isolering ses detta dock inte som ett egentligt problem. Sjömarkens isolering sitter nämligen på en alldeles utmärkt och lämplig lösning.

Lösningen kallas tilläggsisolering. Tilläggsisolering kan göras i hela huset. Men ofta är det just i golven som det tenderar att saknas vettig isolering. Anledningen till det är väl kanske att detta inte brukar tillhöra det första en tänker på vad gäller sannolika bovar vid värmeförluster. Ett golv är ju bara ett golv. Men trots allt kan nog så mycket kyla tränga upp just genom golvet, och när vi på vintern undermedvetet börjar hoppa från matta till matta, och omväxlingsvis klättrar från möbel till möbel, för på att på alla sätt och vis undvika att kliva på det kalla golvet, då börjar man kanske till slut fundera lite närmre på om det finns en bättre lösning. Och det finns det ju.

Sjömarkens isolering tilläggsisolerar ditt golv med en teknik som bidrar till minsta möjliga åverkan. Detta görs genom cellulosa som injiceras in under golvet via förborrade hål. Isoleringen sprutas in med ett mycket högt tryck för att på detta vis förebygga sättning. Borrhåltagningen utförs också på ett så diskret sätt som möjligt och repareras därefter noggrant efter att isoleringen är slutförd. Sjömarkens isolering lämnar inget åt slumpen. Satsa på en klok investering för kalla fötter.