Friggebodar som timrade, i sektion och moduler

Som en del i den stora träindustrin är Jabo en av de ledande träprodukttillverkarna med ett väldigt brett sortiment. Inriktad för det mesta mot tillverkning av små utrymmen som friggebodar, förråd, garage och annat förvaringssystem, befinner sig Jabo i framkanten med över ett halvt sekel stor erfarenhet i branschen.

Trots att i början på 60-talet hade Sonny Bertilsson, Waldemar Josefsson och Leon Andersson, skaparna av Jabo, tänks sig en annan inriktning, tillverkning av träull så blev företaget specialiserat senare på panel och trädgårdsprodukter. Genom att slås ihop med Stevert senare i tiden blev Jabo i stort sätt det företag som existerar idag, med brett sortiment av inne- och utemöbler.

Genom tillämpning av principen ”gör det själv” har Jabo lyckats utveckla produkter i segmentet hus, hem och trädgård där kvalitet och mångfald går hand i hand med leveranser i god tid och lågt, rätt pris.

Några namn som friggebodar Timrade, Sektion och Modul, eller förråd under samma namn, skärmar och vindskydd, grindar och tillbehör är bara en del av sortimentet, för att inte nämna den så mycket debatterade nyheten Attefallshuset, som nu kan byggas som komplementbyggnad på upp till 25 kvm utan bygglov.